สั่งซื้อ
คลิ๊กเลย

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

สั่งสินค้า
โอนเงิน
ส่งหลักฐานการโอน
รับสินค้า

สามารถสั่งซื้อได้ 2 ช่องทาง คลิกเลย

วิธีการชำระเงิน โดยการโอนผ่านธนาคาร

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
  ธนาคารกสิกรไทย 475-2-82888-9 นางสาวชณิศดาภา  บุญรอด (Chaniddapa. Boonrod)
  ธนาคารกรุงเทพ 020-0-16689-0 นางสาวชณิศดาภา  บุญรอด (Chaniddapa. Boonrod)
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 317-2-39355-7 นางสาวชณิศดาภา  บุญรอด (Chaniddapa. Boonrod)
  ธนาคารกรุงไทย 134-0-28358-1 นางสาวชณิศดาภา  บุญรอด (Chaniddapa. Boonrod)
  ธนาคารหารไทย 235-2-26519-9 นางสาวชณิศดาภา  บุญรอด (Chaniddapa. Boonrod)